Home » Video học lập trình » Lập trình Python cơ bản 8: Tham số, phạm vi của biến, hàm nặc danh P.2 – thầy Phạm Đức Thành

Lập trình Python cơ bản 8: Tham số, phạm vi của biến, hàm nặc danh P.2 – thầy Phạm Đức Thành

Lập trình Python cơ bản 8: Tham số, phạm vi của biến, hàm nặc danh ...

Lập trình Python cơ bản 8: Tham số, phạm vi của biến, hàm nặc danh P.2 – thầy Phạm Đức Thành, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin.

Đánh giá
[Tổng: 2 Đánh giá: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*