Home » Uncategorized » CTDL&GT Hutech

CTDL&GT Hutech

30/7/2020 Lý thuyết buổi 5: tại đây

29/7/2020 Thực hành buổi 2: tại đâytại đây

28/7/2020 Lý thuyết buổi 4: tại đây

27/7/2020 Lý thuyết buổi 3 (tt): tại đây

27/7/2020 Thực hành buổi 1 nâng cao: tại đây

27/7/2020 Bài tổng hợp tìm kiếm nâng cao và sắp xếp: tại đây

18/7/2020:

Lý thuyết: Bài học buổi 1, 2 và 3 lý thuyết, bài tập 1 trang 14, slide sắp xếp và tìm kiếm.

Thực hành: Buổi thực hành 1.

Tải về tại đây

Đánh giá
[Tổng: 0 Đánh giá: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*